reus.cat
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook
27 febrer 2014
Circulars

Atès a l'interès mostrat per algunes famílies usuàries de les EBM de Reus a poder utilitzar el servei d'escola bressol durant el mes d'agost, la regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística ha impulsat l'obertrura de l'EBM El Lligabosc durant aquest mes citat. La durada del servei s'oferirà per setmanes, des del 4 fins el 29 d'agost. Es pot fer la inscripció al servei per qualsevol de les 4 setmanes que necessiteu, o per la totalitat d'elles si fos el vostre cas. 

A continuació us adjuntem més informació del servei.