reus.cat
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

En aquest apartat podeu consultar els preus, horaris i subvencions de la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals de Reus curs 2018-2019.

La matrícula és gratuïta. 

Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària o transferència.

Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

S'accepten pagaments a través de xecs virtuals de les empreses de Cheque Déjeuner España SA i Edenred.

 L'Ajuntament de Reus té una línia de subvencions per al foment de l'escolarització a les Escoles Bressol Municipals. 


Podeu trobar la sol·licitud de subvenció en aquest mateix apartat. El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de juny al 13 de setembre, ambdós inclosos.

Amb caràcter extraordinari i exclussivament pels alumnes de nova incorporació, hi haurà un segon termini de presentació de sol·licituds, del 9 de desembre al 3 de gener. 

Poden demanar la sol·licitud les famílies que tenen a càrrec un infant matriculat a una escola bressol municipal i que compleixin els requisits fixats a les bases.

Les sol·licituds es presentaran a l'OAC (PL. Mercadal, 1). Cal demanar cita prèvia trucant al 977 010 010. 

La documentació que cal adjuntar s'especifica en el model de la sol·licitud. 

 La Diputació de Tarragona ha subvencionat les escoles bressol municipals de Reus el curs 2017-18 per tal d'afavorir al foment de l'escolarització amb un import de 875 euros per alumne i per curs. 

Per al curs 2017-2018 l'aportació global per part de la Diputació de Tarragona per a l'EBM El Margalló  ha estat de 29.925,00 €.