reus.cat
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

Per poder fer un seguiment de l’infant és imprescindible que s’estableixi una comunicació i interacció diària amb les famílies i l’equip educatiu.

Volem que les famílies puguin tenir la màxima seguretat i confiança per poder exposar a l’educador/a del seu fill/a o a qualsevol membre de l’equip educatiu, qualsevol aspecte que els preocupi, angoixi, agradi... Entre tots podem crear moments d’intercanvi d’experiències viscudes o per a viure.

Altres eines amb les que comptem per potenciar aquesta relació tan directa serà mitjançant:

-Reunions periòdiques amb les famílies de forma conjunta i/o individual sempre que es cregui necessari i/o la família ho demani.

-Una Agenda escolar que anirà i vindrà cada dia de casa on s’hi anotaran aspectes importants durant la jornada escolar per l’educador/a o per part de la família.

-Xerrades d’interès o col·loquis sobre temes que ens preocupen a tots com puguin ser: l’alimentació dels nostres fill/es, els hàbits, les rebequeries...

-Tallers per a pares i/o festes amb temàtiques diverses (taller de contes, de disfresses, festa de la castanyada...)

-Sortides pedagògiques amb els infants on les famílies ens podran acompanyar.

-Poder participar en activitats dins l’aula o al centre: oferir a les famílies una escola oberta i que permeti acompanyar activament als infants durant tota la jornada escolar sempre que ho desitgin.

-Horaris flexibles d'entrades i sortides: es pot venir a buscar a l'infant quan necessiteu.

-El Consell Escolar a partir del qual, es tractaran temes i/o aspectes importants per l'organització i bon funcionament del centre.

-Bústia de suggeriments mitjançant la qual es podran fer suggeriments i/o propostes per la millora de l’escola.

-Ambient molt familiar i acollidor: amb 36 places per a infants dels 4 mesos als 3 anys.