reus.cat
cerca
Logotip escola Margalló
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

Des de L’Escola Bressol El Margalló entenem que l’educació dels infants per naturalesa és responsabilitat dels pares i les mares, i és per això que creiem important col·laborar amb ells en aquesta tasca. Volem que els infants vegin l’escola com una prolongació del seu entorn més proper atenent a les seves necessitats educatives, amb afectivitat i tot, dins d’un ambient acollidor tenint en compte que es tracta de la primera etapa educativa de l’infant i és fonamental crear unes bones bases educatives que seran importants en els seus aprenentatges futurs. 

Creiem imprescindible atendre les necessitats bàsiques de l’infant i per tant, les rutines diàries i hàbits d'autonomia són dos aspectes que treballem diàriament i que fan possible el seu creixement individual.

Volem que l’infant, dins de l’escola bressol, se senti estimat i valorat, que tingui confiança en les seves pròpies possibilitats per poder aconseguir una bona autoestima

En totes les activitats d’ensenyament/aprenentatge valorarem les necessitats educatives de cada infant segons la seva capacitat i moment evolutiu, perquè incideixi de manera positiva en el seu aprenentatge. L’infant és sens dubte, el principal protagonista i és per aquest motiu que, li facilitem i li proposem situacions i/o activitats que fan possible que pugui manipular, descobrir, experimentar...per si mateix i així, observar allò que els objectes, persones i l’entorn li pot oferir en cada moment. Per aconseguir aquest objectiu treballem l’activitat educativa com a tal juntament amb el component lúdic, fent que els infants: “aprenen mentre juguen!”, d’aquesta manera facilitem l’assumpció de riscos, el goig de superar-se a ell mateix i a la vegada, anul·lem la frustració quan el resultat no és el que es vol aconseguir immediatament.

Acompanyem a l'infant i a la família amb una actitud de proximitat i disponibilitat. Establint entre tota la comunitat educativa límits de manera coherent, clara i ferma per tal de donar també seguretat als infants.